W dniu 12.05.2016 r. w Zespole Szkół w Biskupcu odbył się kurs obsługi kas fiskalnych. W kursie udział wzięli uczniowie klasy III ZSZ (sprzedawcy). Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do części praktycznej egzaminu w zawodzie sprzedawcy, który to egzamin odbędzie się w dniach 11-12.06.2016 r. Kurs przeprowadzony został przez pana Andrzeja Nowosielskiego reprezentującego firmę ENTER z Biskupca. Organizatorami zajęć byli Małgorzata Kuśmierczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Marek Zieliński -kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Biskupcu.

Marek Zieliński