Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

1) godzina 9:00 - hala widowiskowo-sportowa - wszystkie klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia

2) godzina 10:30 - pozostali - w swoich macierzystych klasach wraz z wychowawcami

*uwaga: obowiązuje odświętny strój