W dniu dzisiejszym uczniowie Zespołu Szkół w Biskupcu - podobnie jak ich koledzy z innych placówek edukacyjnych zakończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Zakończenie nietypowe - podobnie jak i nauka w systemie zdalnym prowadzona od marca. Dziś oprócz odświętnych kreacji obowiązkowy element ubioru stanowiły maseczki i rękawiczki. Nie było długich przemówień, nie było programu artystycznego, ale były gratulacje i powinszowania dla wszystkich uczniów, którzy w tym trudnym czasie podjęli wyzwanie nauki innej jak zawsze. Szczególne wyróżnienia otrzymali uczniowie z najwyższą średnią - oprócz świadectw z czerwono-białym paskiem były to stypendia: Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę olsztyńskiego  p. Andrzeja Abako. Jeszcze tylko kilka ciepłych słów od Dyrekcji i Wychowawców - wielu przygód i wrażeń ale przede wszystkim bezpiecznego i zdrowego wypoczynku.

Niniejszym ogłaszamy,że wakacje się już rozpoczęły!  

Anna Raczyńska

Czytaj więcej: Wakacje!

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca ( piątek) w hali widowiskowo- sportowej. Każdego ucznia obowiązuje posiadanie maseczki. 

HARMONOGRAM

 • godzina 8:30 - klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego
 • godzina 9:30 - klasy pierwsze Branżowej Szkoły I stopnia
 • godzina 10:30 - wszystkie klasy Technikum
 • godzina 11:30 - klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego
 • godzina 12:30 - klasy 2 i 3 Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę o przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa  - tu przeczytaj koniecznie

Terminy egzaminów w kwalifikacji w sesji letniej 2020 - Technikum

1. TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacja EE.08: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się e dniu 23.06.2020 r.(wtorek). Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej 23.06.2020 o godz. 10:00. ( należy przyjść o 9:20)
           

            Część praktyczna przewidziana jest na 04.07.2020 r i w tej części jesteście podzieleni na dwie zmiany.
            Na pierwszej zmianie w dniu 04.07.2020, która rozpocznie się o godz.08:00 egzamin będą zdawały następujące osoby:

1.Baniukiewicz Piotr
2.Golianek Maciej
3.Kajetaniak Kacper
4.Kubaj Jakub


            Na drugiej zmianie w dniu 04.07.2020, która rozpocznie się o godz.12:00 egzamin będą zdawały następujące osoby:

1.Lachowicz Marcel
2.Rawa Adrian
3.Wilamowski Jan


2. TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacja BD.17: Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej 23.06.2020 o godz. 10:00.

            Część praktyczna odbedzie się w dniu 09.07.2020 r i w tej części jesteście podzieleni na dwie zmiany(egzamin odbędzie się w WMZDZ w Olsztynie).

            Na pierwszej zmianie w dniu 09.07.2020, która rozpocznie się o godz.09:00 egzamin będą zdawały następujące osoby:

1.Balcerzak Grzegorz
2.Biegluk Mikołaj
3.Grunwald Gabriela
4.Jałoszewski Adrian
5.Kulwicki Mikołaj
6.Marcinkowska Zuzanna


            Na drugiej zmianie w dniu 09.07.2020, która rozpocznie się o godz.15:00 egzamin będą zdawały następujące osoby:

1.Nikitiuk Mateusz
2.Rawa Sebastian
3.Sienkiewicz Damian
4.Walendziak Wojciech
5.Waśniewska Katarzyna

Terminy egzaminów w kwalifikacji w sesji letniej 2020 –

Branżowa Szkoła I stopnia

1. KUCHARZ

Kwalifikacja TG.07 : Sporządzanie potraw i napojów

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23.06.2020 r.(wtorek). Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej o godz. 10:00.

Część praktyczna odbędzie się w dniu 02.07.2020 r i odbędzie się w Zespole Szkół w Olsztynku.

1. Długińska Aeksandra

2.Chyziak Kacper

            Zmiana, na której uczniowie przystąpią do egzaminu praktycznego odbędzię się o godzinie 16:00 (najpóźniej o godzinie 15:30 powinniście stawić się w Zespółe Szkół im. K.C. Mrongowiusza, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek ) .

2. SPRZEDAWCA

Kwalifikacja AU.20: Prowadzenie sprzedaży

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23.06.2020 r.(wtorek). Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej o godz. 10:00.

Część praktyczna odbędzie się w dniu 27.06.2020 w Zespole Szkół w Biskupcu (Aula Szkolna)

Pierwsza zmiana godz. 08.00

1. Bąkowska Karolina

2. Krzemińska Patrycja

3. Leszczak Kinga

4. Olbryś Katarzyna

Druga zmiana godz. 12.00

1. Brak Agnieszka

2. Garkowska Magdalena

3. Miąsko Alicja

4. Stanisławski Dawid

Trzecia zmiana godz. 16.00

1. Surowiec Iga

2. Wyszomierska Dominika

3. Wyszomierska Karolina

4. Zadrożna Anna

3. ŚLUSARZ

Kwalifikacja MG.20: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23.06.2020 r.(wtorek). Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej o godz. 10:00.

            W części praktycznej jesteście podzieleni na 3 tury a sam egzamin odbędzie się w

Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława

Pierwsza zmiana: 27.06.2020 (8:00- należy stawić się o godz. 7:30)

1. Budny Paweł
2. Jesiotr Wojciech
3. Orłowski Michał
4. Pałaszewski Krystian


Druga zmiana: 27.06.2020 (12:00- należy stawić się o godz. 11:30)

1. Chorążewicz Jakub
2. Mirowski Krzysztof
3. Mularz Gracjan
4. Strzeszewski Arkadiusz


Trzecia zmiana: 27.06.2020 (16:00- należy stawić się o godz. 15:30)

1. Szapiel Kacper

4. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja MG.18: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowy

            Część  pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 23.06.2020 r.(wtorek). Egzamin ten odbędzie się na hali widowiskowo sportowej o godz. 10:00.

            Część praktyczna odbędzie się w dniu 03.07.2020 r i odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków, ul. Limanowskiego 10, 11- 200 Bartoszyce. .

Pierwsza zmiana

1. Surrey Viktor

            Zmiana, na której uczeń przystąpi do egzaminu praktycznego odbędzie się o godzinie 08.00 (najpóźniej o godzinie 07.30 powinien stawić się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków, ul. Limanowskiego 10, 11- 200 Bartoszyce.

 

Maturzysto!

Nie zapomnij:

- zabrać ze sobą dowodu tożsamości

- dwóch lub więcej długopisów w kolorze czarnym

- masczeki i rękawiczek

- własnych przyborów pomocniczych jesli są dozwolone na egzaminie - zgodnie z komunikatem CKE ( np. na matematykę kalkulator prosty, linijka prosta itd.)

-  przynieść własną wodę do picia

- przyjść odpowiednio wcześnie - np. w przypadku egzaminu porannego - o godzinie 8:00

- mieć dobrego humoru i otwartego umysłu

Nie przynoś:

- telefonu komórkowego

- smartwatcha

- iinych elektronicznych urządzeń

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo  - Nie przychodź na egzamin , gdy:

- masz gorączkę

- kaszel

- jesli  TY  lub osoba  z którą mieszkasz pozostaje w kwarantannie - egzamin napiszesz w drugim terminie

- staraj się utrzymać dystans co najmniej 1,5 metra od koleżanek i kolegów

 

Powodzenia! Będzie dobrze - trzymamy kciuki!

Materiały informacyjne dla maturzystów

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

[*]Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

[*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

[*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

[*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

[*]Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

[*][!]Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Środki bezpieczeństwa osobistego

[*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

[*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ
i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

[*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

[*]Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

[*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

WAŻNE

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

[*][!]W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

[!]Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

[*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 


 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych