Kalendarz planowanych uroczystości szkolnych,
imprez rozrywkowych
i sportowych w Zespole Szkół w Biskupcu

Rok szkolny 2021/2022

 

Kalendarz planowanych uroczystości szkolnych, imprez rozrywkowych i sportowych w Zespole Szkół w Biskupcu

rok szkolny 2021/2022

Lp Data Nazwa Osoby odpowiedzialne
    1                01 .09.2021r Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 Dyrekcja, wychowawcy, SU
    2                30.09.2021r Dzień Chłopaka (czwartek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    3                ?.10.2021r Otrzęsiny klas I  
    4                14.10.2021r Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (czwartek)

M. Parda 2c

Samorząd szkolny

    5                10.11.2021r Rocznica Odzyskania Niepodległości (środa) E. Sobala 2a
    6                29.11.2021r Andrzejki (poniedziałek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    7                06.12.2021r Mikołajki (poniedziałek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    8                03.12 2021 Dzień Wolontariatu (piątek)

Grupa wolontariuszy –

B. Staszak

    9                12.2021r Świąteczny wystrój klas

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

10                22.12.2021 r Spotkania opłatkowe, konkurs kolęd i piosenek bożonarodzeniowych w językach obcych (środa)

Samorządy klasowe;

wychowawcy klas;

n-le jęz. obcych

11                22.01,2021r

Studniówka (sobota, pierwszy dzień ferii)

Samorządy klasowe;

wych klas 3 LO, 4 T; rodzice

12                08.03.2022r Dzień Kobiet (wtorek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

13               

11.03.2022r

Dzień Matematyki (piątek)

Dzień Liczby Pi

n-le matematyki
14                Marzec 2022r Promocja szkoły – Dzień Otwarty Zespół ds. promocji
15                Marzec 2022r Debata Oxfordzka Sz. Marchlewski
16                21.03.2022r Powitanie wiosny (poniedziałek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

17                Kwiecień 2022 Szachowe Mistrzostwa Powiatu M. Parda
18                29.04. 2022r „Ostatni dzwonek” –   ( piątek) uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich LO i 4T

Klasa 3c i 3d LO –

Sz. Marchlewski/ A.Zielińska

19                29.04.2022r Apel – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1b – J. Gudaniec
20                24.06.2022r Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich BSIs

Wych. klas 2 SBIs

- J. Karol/M.Zieliński

21                24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Samorząd + 3 Tbp
 

Terminy spotkań wychowawców z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Biskupcu

rok szkolny 2021/2022

Semestr Data Godzina

I

 

16 września 2021r (czwartek) 16.00
16 grudnia 2021r (czwartek) 16.00
24 marca 2022r (czwartek) 16.00
19 maja 2022r (czwartek) 16.00

 

Spotkania odbywają się w następujących salach:

L.p. Klasa Sala Wychowawca
1 1a LO 30 Aneta Łukaszewicz
2 1b LO 25 Jolanta Gudaniec
3 1c LO 81 Bogumiła Radomska
4 2a LO 34 Elżbieta Sobala
5 2b LO 68 Zofia Łukaszuk-Drążek
6 2c LO 24 Michał Parda
7 3a LO 25 Anna Łojek
8 3b LO 29 Lidia Korzeniecka
9 3c LO 31 Aneta Zielińska
10 3d LO 28 Szymon Marchlewski
11 1 T 41 Wojciech Stysiek
12 2a T 37 Anna Raczyńska
13 2b T 77 Iwona Karmazyn
14 3a T 1 Krzysztof Karmazyn
15 3b T 70 Joanna Marcinkowska
16 4 T 80 Bożena Staszak
17 1A BS 17 Zbigniew Kowalski
18 1B BS 15 Beata Jeziorek
19 2A BS 16 Marek Zieliński
20 2B BS 40 Jan Karol
21 3A BS 79 Ewa Plitnik
22 3B BS 32 Magdalena Sakowicz-Długaszek
23 3C BS 71 Beata Kisielewska
 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych