Kalendarz planowanych uroczystości szkolnych,
imprez rozrywkowych
i sportowych w Zespole Szkół w Biskupcu

Rok szkolny 2019/2020 

 

Lp Data Nazwa Osoby odpowiedzialne
    1                  02 .09.2019r Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Dyrekcja, wychowawcy, SU
    2                  30.09.2019r Dzień Chłopaka (poniedziałek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    3                  ?.10.2019r Otrzęsiny klas I B. Radomska 2b
    4                  14.10.2019r Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (poniedziałek)

J. Gudaniec 2a

 Samorząd szkolny

    5                  12.11.2019r Rocznica Odzyskania Niepodległości (wtorek) A. Łojek 1ag
    6                  29.11.2019r Andrzejki (piątek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    7                  06.12.2019r Mikołajki (piątek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

    8                  05.12 2019 Dzień Wolontariatu (czwartek)

Grupa wolontariuszy –

B. Staszak

    9                  12.2019r Świąteczny wystrój klas

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

10                  20.12.2019r Spotkania opłatkowe, konkurs kolęd i piosenek bożonarodzeniowych w językach obcych (piątek)

Samorządy klasowe;

wychowawcy klas;

n-le jęz. obcych

11                  styczeń.2020r

Studniówka (sobota, pierwszy dzień ferii)

18 stycznia

Samorządy klasowe;

wych klas 3 LO; rodzice

12                  08.03.2020r Dzień Kobiet (niedziela)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

13                 

12.03.2020r

13.03.2020r

Dzień Matematyki (czwartek)

Dzień Liczby Pi

n-le matematyki
14                  Marzec 2020r Promocja szkoły – Dzień Otwarty

B. Jeziorek, A. Rydel,

A. Raczyńska  - koordynatorzy

15                  Marzec 2020r Debata Oxfordzka Sz. Marchlewski
16                  20.03.2020r Powitanie wiosny (piątek)

Samorządy klasowe

Samorząd szkolny

17                  Kwiecień 2020 Szachowe Mistrzostwa Powiatu M. Parda
18                  30.04. 2020r

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

( czwartek)

L. Korzeniecka 1bg
19                  26.04.2020r „Ostatni dzwonek” – uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich LO

Wych. klas 2 LO

- przew. A. Łukaszewicz

20                  26.06.2020r Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich BSIs

Wych. klas 2 SBIs

- przew. D. Ejsmont

21                  26.06.2020r Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Samorząd – 1c LO

 Terminy spotkań wychowawcó w z rodzicami uczniów
Zespołu Szkół w Biskupcu

Rok szkolny 2018/2019

Semestr Data Godzina

I

 

19 września 2019r (czwartek) 16.00
12 grudnia 2019r (czwartek) 16.00
II 19 marca 2020r (czwartek) 16.00
21 maja 2020r (czwartek) 16.00

Spotkania odbywają się w następujących salach:

Klasa Sala Wychowawca
1ag LO 78 Anna Łojek
1bg LO 29 Lidia Korzeniecka
1cp LO 31 Aneta Zielińska
1dp LO 28 Szymon Marchlewski
2a LO 25 Jolanta Gudaniec
2b LO 81 Bogumiła Radomska
2c LO 30 Aneta Łukaszewicz
3a LO 77 Iwona Karmazyn
3b LO 68 Zofia Łukaszuk-Drążek
3cm LO 24 Anna Rydel
1Tag 1 Krzysztof Karmazyn
1Tbp 70 Joanna Marcinkowska
2T 80 Bożena Staszak
3T 16 Zbigniew Kowalski
1AG BSIs 79 Ewa Plitnik
1BG BSIs 32 Magdalena Sakowicz-Długaszek
1CP BSIs 71 Beata Kisielewska
2A BSIs 17 Beata Jeziorek
2B BSIs 15 Dorota Ejsmont
3A BSIs 37 Marek Zieliński
3B BSIs 40 Jan Karol
 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych