CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W BISKUPCU

 

Zarządzenie Nr D.021.8.22/23

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BISKUPCU

z dnia 31.08.2023r.

W sprawie ustalenia opłat za noclegi

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11

 

§ 1

Od dnia 1 września 2023 roku ustala się następujące opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11:

Opłata za noclegi:

   a) pierwsza noc  -  55,00 zł (piędziesiąt pięć złotych)

   b) następna noc -  50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

 § 2

Cena noclegu bez pościeli jest niższa o 5,00 zł i wynosi:

   a) pierwsza noc  - 50,00 zł

   b) następna noc  - 45,00 zł

§ 3

W przypadku noclegu większej grupy lub noclegu przez dłuższy okres istnieje możliwość negocjacji ceny.

§ 4

Uchyla się Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu Nr D. 021.8.19/20 z dnia 14.07.2020 roku.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2023r.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych