Zespół Szkół w Biskupcu

 

 

Zespół Szkół w Biskupcu to placówka z długą i bogatą tradycją na stałe wpisaną w życie miasta i gminy. W 2014 roku obchodziliśmy jubileusz 65 –lecia istnienia. Młodzież i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez lokalne władze, organizacje pozarządowe i społeczne oraz w życiu gospodarczym i kulturalnym.

Oferujemy naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym

Realizujemy następujące rozszerzenia:
- matematyka i fizyka
- matematyka i geografia
- historia i wiedza o społeczeństwie
- biologia i chemia

Technikum
- technik informatyk
- technik elektryk - klasa patronacka

- technik mechanik - klasa patronacka
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa I-go Stopnia
- kształcimy teoretycznie młodocianych pracowników we wszystkich obecnych na rynku zawodach np.:  mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,  sprzedawca, ślusarz, kucharz, elektryk, oraz prowadzimy kształcenie dualne we współpracy z firmą EGGER

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  - na podbudowie gimnazjum ( nauka trwa 2 lata) i 8 letniej szkoły podstawowej ( nauka trwa 3 lata). Nauka jest bezpłatna i odbywa się w systemie zaocznym (weekendy).

 Nasze atuty
- nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe
- kompleksowa siłownia
- nowoczesna skomputeryzowana biblioteka szkolna
- Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
- bliskie sąsiedztwo kompleksu sportowego „Orlik”
- schronisko szkolne „Nad Dymrem”
- monitoring elektroniczny w szkole
- nowoczesna hala sprotowa

- przyjazna atmosfera

- wsparcie ucznia

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.zslo.net.pl/index.php/nasza-szkola#sigFreeId3275f06f26

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych