Pedagog szkolny - Bożena Adamiak , gabinet szkolny nr 66

 

Droga uczennico! Drogi uczniu!

Jeżeli coś Cię martwi, albo Jesteś zainteresowana/y jakimś tematem zamieszczonym poniżej, Zgłoś się do pedagoga szkolnego. Zapraszam!

Oferta pedagoga szkolnego będącego również koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego:

1. Trudne problemy okresu dojrzewania – gdzie szukać pomocy?

2. Konflikty między dorastającą młodzieżą a rodzicami

3. Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy?

4. Pomoc rodzinie. Gdzie jej szukać?

5. Prawa i obowiązki ucznia.

6. Jak radzić sobie ze stresem?

7. Odpowiedzialność karna nieletnich.

8. Co nam wolno w Internecie?

9. Co wiesz o narkotykach?

10. Motywacja, nastawienie, zainteresowanie.

11. Style uczenia się.

12. Anoreksja i bulimia. Jedna czy dwie choroby?

13. Uzależnienie od Facebooka.

14. Jak zaistnieć na rynku pracy? Piszemy list motywacyjny i życiorys.

15. Poszukujemy pracy, planujemy karierę zawodową.

16. Dorastanie do małżeństwa i rodzicielstwa.

17. Jak radzić sobie ze stresem ?

18. Jak czytać ogłoszenia o pracy?

19. Organizacja czasu pracy, higiena pracy umysłowej.

20. Palenie a zdrowie Twoje i innych.

21. Odpowiedzialność karna dorosłego

22. Konflikty - jak sobie z nimi radzić?

23. Jak odmawiać? – kilka słów o asertywności.

24. Efektywne uczenie się.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych