Marek Zieliński - kierownik szkolenia praktycznego.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej  Podlaskiej.
Funkcję tę pełni od roku szkolnego 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych