Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej

to wysoki poziom kształcenia oraz indywidulne podejście do ucznia

Kształcimy uczniów w klasach o następujących profilach edukacyjnych:


a. MENADŻERSKI - rozszerzenie w zakresie matematyki i geografii
b. HUMANISTYCZNY - rozszerzenie w zakresie języka polskiego i historii
c. MEDYCZNY - rozszerzenie w zakresie biologii i chemii
d PRAWNICZY - rozszerzenie w zakresie wiedzy o społeczeństwie i historii

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.
 

W każdym z profili nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru pomiędzy niemieckim a rosyjskim.

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła proponuje uczniom bardzo bogaty zestaw zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych:
- zajęcia przedmiotowe (zajęcia wspomagające, zajęcia o poziomie rozszerzonym, zajęcia dla maturzystów),
- zajęcia związane z realizacją zainteresowań uczniów,
- zajęcia o charakterze wolontariackim i charytatywnym,
- zajęcia tematyczne i laboratoryjne na wyższych uczelniach
- zajęcia tematyczne w instytucjach kulturalnych (muzeach, galeriach),
- wycieczkach edukacyjnych,
- wyjazdy na spektakle teatralne oraz wyjazdy do kina,
- udział w targach edukacyjnych

Bardzo bogaty zestaw zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych:
- zajęcia przedmiotowe (zajęcia wspomagające, zajęcia o poziomie rozszerzonym, zajęcia dla maturzystów),
- zajęcia związane z realizacją zainteresowań uczniów,
- zajęcia o charakterze wolontariackim i charytatywnym,
- zajęcia tematyczne i laboratoryjne na wyższych uczelniach
- zajęcia tematyczne w instytucjach kulturalnych (muzeach, galeriach),
- wycieczkach edukacyjnych,
- wyjazdy na spektakle teatralne oraz wyjazdy do kina,
- udział w targach edukacyjnych

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych