Bilans jednostki budżetowej Bilans

Bilans jednostki budżetowej Bilans s.1

Bilans jednostki budżetowej Bilans s.2

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa s.1

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa s.2

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa s.3

Informacje uzupełniające Informacje uzupełniające

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu Zestawienie zmian w funduszu

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych