PRZEDMIOT

 

Średnia Zespołu Szkół

Średnia województwa warmińsko-mazurskiego

ODSETEK SUKCESÓW Zespołu Szkół (zdawalność)

odsetek sukcesów w województwie warmińsko-mazurskim

Język polski

55%

56%

97,5%

97%

Matematyka

56,3%

53%

81,63%

80%

Język angielski

69,12%

69%

97,5%

94%

Język niemiecki

98%

97%

100%

97%

 

Poziom rozszerzony – egzaminy pisemne

 

PRZEDMIOT

 

Średnia Zespołu Szkół

 Średnia województwa

warmińsko-mazurskiego

Język angielski

53,98%

55%

Biologia

29,84%

35%

Wiedza o społeczeństwie

22,11%

24%

Matematyka

34,71%

27%

Geografia

42,41%

36%

Chemia

35,45%

35%

Historia

43,14%

34%

Fizyka

40,6%

40%

Język polski

69%

56%

Język rosyjski

46%

54%

Język niemiecki

51,33%

51%

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych