Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie Zasadnicza Szkoła Zawodowa czerwiec 2019

 

 

 zawód

 

 kwalifikacja

 

stan


 wynik z części
pisemnej ZSZ

Biskupiec

 

wynik w części

pisemnej woj. w-m

 wynik średni

w części pisemnej

ZSZ Biskupiec

 wynik w części
praktycznej

ZSZ Biskupiec

 wynik w obu

częściach
egzaminu

w woj. w-m

wynik w obu

częściach
egzaminu w ZSZ Biksupiec

 sprzedawca

 Kwalifikacja A.18. Prowadzenie

sprzedaży

 8  100%  96,5%  52,0  100%  93,9%  100%
 ślusarz

 Kwalifikacja M.20.

Wykonywanie

i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 4  100%  89,7%  81,0  100%  92,3%  100%
 kucharz

 Kwalifikacja T.6. Sporządzanie

potraw i napojów

 3  66,7%  84,8%  70,6  100% 86,1% 66,7%

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych