Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Ppropozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Liceum przeznaczone jest dla osób, które mają ukończone 18 lat oraz legitymują się świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Podstawowe informacje:

  • Trzyletni cykl kształcenia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum
  • Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( od roku szkolnego 2014/2015) rozpoczynają naukę od klasy drugiej - trzeci semestr
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu).
  • Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uzyskują wykształcenie średnie i mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Program realizowany jest zgodnie z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Od trzeciego semestru są realizowane rozszerzenia: język angielski i historia
  • Wykwalifikowana kadra
  • Przyjazna atmosfera
  • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) i 2 zdjęcia.

Zapraszamy! 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych