Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

W związku z trwającym stanem pandemii COVID 19 oraz obserwowanym w całym kraju wzrostem zakażeń, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wszystkich pracowników szkoły uprzejmie przypominamy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania w szkole reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi , które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 Przypominamy,że w Zespole Szkół obowiązuje:

  • bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych ( w maseczki zaopatrują rodzice);
  • dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu ze szkoły;
  • wietrzenie pomieszczeń klasowych w trakcie przerw międzylekcyjnych ( proszę zwrócić uwagę na odpowiednio ciepły ubiór);
  • zachowanie dystansu społecznego i unikanie skupisk oraz grup;
  • zakaz przychodzenia do szkoły/pracy w przypadku dostrzeżenia objawów związanych z pandemią i poinformowanie o tym fakcie odpowiednich osób ( wychowawca, dyrektor).

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych