Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

W ramach działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego, nasza szkoła prowadzi owocną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego w Biskupcu. Wspólnie z tymi instytucjami zorganizowaliśmy w październiku kilka spotkań mających na celu wsparcie naszych uczniów w kształtowaniu świadomego podejścia do planowania swojej ścieżki zawodowej. Panie z Powiatowego Urzędu Pracy w Biskupcu oraz z Zakładu Doskonalenia Zawodowego prezentowały aktualne trendy na rynku pracy, omawiały perspektywy zawodowe w lokalnym kontekście oraz udzielały praktycznych wskazówek dotyczących skutecznych poszukiwań zatrudnienia. Te spotkania dostarczyły uczniom nie tylko cennych informacji, ale także inspiracji do dalszego rozwoju. Pani Agnieszka z ZDZ w pełni rozwinęła ofertę edukacyjną ZDZ , prezentując szeroki zakres możliwości dla uczniów pełnoletnich. W swojej j prezentacji przedstawiła różnorodne kursy i szkolenia dostępne w placówce edukacyjnej. Opowiedziała o ich zróżnicowanym charakterze. Podkreśliła znaczenie zdobycia wiedzy praktycznej, umiejętności zawodowych oraz rozwijania kompetencji miękkich, akcentując ich kluczową rolę w dzisiejszym świecie pracy. Podkreślała, że oprócz zdobywania konkretnych umiejętności związanych z daną branżą, równie istotne jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów czy efektywnej komunikacji. Przekonywała, że nauka przez całe życie jest bardzo opłacalna i że nigdy nie wiadomo, kiedy nam się w życiu one przydadzą.Ukończenie dodatkowych kursów to nie tylko proces zdobywania wiedzy, ale także inwestycja w rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się na większą elastyczność i konkurencyjność na rynku pracy. W trakcie spotkań panie skupiły się na perspektywach zawodowych po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Opowiedziały o różnorodnych ścieżkach kariery dostępnych dla absolwentów, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany na rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w różnych branżach. Młodzież zapoznała się z najnowszym barometrem zawodów w powiecie olsztyńskim.Barometr dostarczył im aktualnych danych na temat zapotrzebowania na konkretne zawody na rynku pracy. Uczniowie otrzymali informacje na temat sektorów, w których prognozuje się wzrost zatrudnienia, co może pomóc im w świadomym wyborze dalszych kierunków kształcenia. W trakcie spotkań panie akcentowała także istotę aktywnego uczestnictwa uczniów w dodatkowych zajęciach, konferencjach branżowych oraz konkursach, które mogą poszerzać horyzonty edukacyjne i umożliwiać nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych. Zarówno panie z PUP, jak i pani z ZDZ zachęcały uczniów do aktywnego korzystania z dostępnych możliwości edukacyjnych, podkreślając, że zdobyta wiedza i umiejętności stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Ponadto panie zwróciły uwagę na dynamiczne zmiany w otaczającym nas świecie, które wpływają na wymagania stawiane przed absolwentami wszystkich szkół. W kontekście tych zmian, podkreślały elastyczność i gotowość do ciągłego doskonalenia się jako kluczowe elementy sukcesu zawodowego. Zachęcała uczniów do aktywnego podejścia do własnego rozwoju, poszukiwania nowych możliwości oraz otwartości na nowe technologie i trendy w branży. Panie z PUP zapoznały młodzież z ofertą różnych form pomocy dla osób bezrobotnych, mające na celu wspieranie ich w powrocie na rynek pracy.Osoba bezrobotna odwiedzająca PUP może skorzystać z doradztwa zawodowego (min. z testów badających predyspozycje zawodowe) ze szkoleń i kursów zawodowych, staży zawodowych, dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej czy poprosi z wsparcia psychologicznego. Te formy pomocy są często dostosowywane do indywidualnych potrzeb i sytuacji bezrobotnych, aby maksymalnie zwiększyć ich szanse na powodzenie w procesie poszukiwania pracy. W rezultacie tej współpracy, uczniowie zyskali dużą wiedzę na temat rynku pracy oraz dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Działania te wpisują się w naszą misję przygotowywania młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej. 

Bogumiła Radomska & Anna Rydel

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych