„Pierwsza pomoc przedmedyczna - wiem, umiem, stosuję” maj – październik 2016 r. Głównym celem projektu jest przekonanie uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Biskupcu, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest trudne i każdy z nas może to zrobić w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto ćwiczenia praktyczne mają zwiększyć gotowość pracowników i uczniów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakładane rezultaty: - przełamanie barier psychicznych w udzielaniu pierwszej pomocy; - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników i uczniów; - praktyczne przeszkolenie dużej grupy wśród nauczycieli, pracowników i uczniów ( uzyskanie certyfikatu); - poznanie aspektów prawnych wynikających z nieudzielenia pierwszej pomocy; - umiejętność oceny sytuacji i podjęcia stosownych działań ; - nawiązanie ściślejszej współpracy ze służbami ratownictwa medycznego i straży pożarnej; - promowanie zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy wśród uczniów; - zdobyta praktyczna i teoretyczna wiedza może być w każdej chwili wykorzystana w życiu codziennym przez młodzież.

W harmonogramie działań przewidujemy:

 

 

Poszczególne działanie

Termin

Osoby odpowiedzialne lub inny podmiot odpowiedzialny

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników

maj – czerwiec 2016

Zespół ratownictwa medycznego – firma zewnętrzna

Akcja informacyjna „Pierwsza pomoc przedmedyczna – wiem, umiem i stosuję”

maj – październik 2016

Nauczyciele EDB, samorząd szkolny, pielęgniarka

lipiec – sierpień 2016

Przerwa wakacyjna w działaniach

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy - młodzież

wrzesień 2016

Zespół ratownictwa medycznego – firma zewnętrzna

Turniej wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

wrzesień – październik 2016

Nauczyciele EDB – I.Karmazyn, M.Zieiński

Ćwiczenia praktyczne na fantomie

czerwiec – październik 2016 (godzina wychowawcza)

Nauczyciele EDB – I.Karmazyn, M.Zieiński

Pokaz w wykonaniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu będący symulacją wypadku drogowego

wrzesień - październik

JRG 3 w Biskupcu, ratownicy medyczni

Wyjazd dla zwycięzców turnieju do Aquapark w Olsztynie

Październik

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych