Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkim osób pracujących w Naszej szkole informuję, że od poniedziałku 30.03.2020 r. placówka zostaje zamknięta a wszyscy nauczyciele pozostają w obowiązku pracy zdalnej. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy administracji i obsługi. Nauczyciele, którzy potrzebować będą materiałów, znajdujących się na terenie budynku, proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły. Osoby obecne w placówce dołożą wszelkich starań, by usprawnić proces przekazania niezbędnych materiałów. Zarządzenie to zostaje wprowadzone w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób zatrudnionych w Zespole Szkół. Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad niniejszego zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem 30.03.2020 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół- Krzysztof Janczara

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych