Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

                                              fot. wizyta w Szkole Podstawowej w Kolnie

Wprawdzie rok szkolny jeszcze trwa, ale już podejmujemy inicjatywy edukacyjne z myślą o latach następnych. W tym celu dyrektor Zespołu Szkół mgr Krzysztof Janczara wraz z zespołem firmy EGGER systematycznie odwiedzają okoliczne placówki oświatowe, promując i zachęcając do podjęcia nauki w nowych kierunkach oraz już tych istniejących.

Od wielu lat szkoła prowadzi współpracę z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami w zakresie szkolnictwa branżowego, zarówno na poziomie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Swoja ofertę edukacyjną opieramy na potrzebach pracodawców (w Branżowej Szkoły I stopnia kształcimy młodocianych pracowników, którzy kierowani są na naukę teoretyczną do szkoły po wcześniejszym podpisaniu umowy z pracodawcą). Planowany kierunek, który chcemy otworzyć jest efektem uzgodnień i porozumień zawartych z firmą EGGER Biskupiec. To przedstawiciele tej firmy wystąpili z propozycją utworzenia klasy patronackiej na poziomie Technikum w dwóch zawodach : technik elektryk i technik mechanik. Propozycja ta wiąże się z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników, a utworzenie klasy patronackiej zabezpieczy z jednej strony potrzeby firmy na pracowników a z drugiej strony da młodym ludziom wykształcenie oparte na najnowocześniejszych technologiach czyniąc ich tym samym   konkurencyjnymi na rynku pracy. Najlepsi uczniowie mają szanse na stypendia, dodatkowe kursy językowe oraz zatrudnienie po zakończeniu nauki. We współpracy z firmą EGGER planujemy organizowanie kursów dających możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Planowane jest także kształcenie uczniów na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia jako młodocianych pracowników.

Firma EGGER to nowoczesna i rozwojowa firma, która jest od kilku lat na rynku pracy w Biskupcu i zgłasza zapotrzebowanie na dużą ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy pochodzili by z lokalnego środowiska.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych