Tlenek węgla to toksyczny gaz powstający na skutek spalania węgla i innych paliw w niewystarczającej ilości tlenu . Zwany także cichym zabójcą…. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz, jednak jego toksyczne działanie na organizm człowieka może być zabójcze. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. O ile przy większych stężeniach (pow. 0,32%) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to mniejsze stężenia powodują przy względnie krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę, jednak i te wartości stężenia powodują po dłuższym kontakcie śmierć.

Okres zimowy sprzyja zwiększeniu niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla. Stąd też w naszej szkole strażacy z JRG3 PSP w Biskupcu – dowódca starszy kapitan Łukasz Jasiński, młodszy aspirant Robert Semeniuk i ogniomistrz Grzegorz Banaszek zapoznali w dniu dzisiejszym ( 18.XI) młodzież z najczęstszymi przykładami zagrożeń, jakie wynikają w trakcie eksploatacji pieców spalających węgiel, piecyków gazowych, czy też brakiem wentylacji pomieszczeń. Prelegenci wskazali na najczęstsze przyczyny ulatniania się tlenku węgla (CO) oraz jakie można podjąć działania, by uniknąć takich zagrożeń ( sprawna wentylacja pomieszczeń, czyszczenie przewodów kominowych). Zwrócono uwagę, że ważnym elementem oprócz kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych jest instalowanie w pomieszczeniach czujników dymu. Młodzież obejrzała film instruktażowy, pokazujący jak należy zachować się w przypadku utraty przytomności przez osobę zatrutą CO. Strażacy zwrócili uwagę, by młodzież przekazała te informacje swoim rodzicom. Tego typu akcje są od wielu lat prowadzone w szkołach by zwiększyć czujność i świadomość młodych ludzi z zagrożeń jakie pojawiają się w wyniku ulatniania się tlenku węgla.

Inicjatorem tych działań profilaktycznych jest Starostwo Powiatowe - Wydział Zarządzania Kryzysowego.

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych